Posjeta Dobrilinoj rodnoj kući

Članovi Vijeća učenika Škole posjetili su 19. travnja 2012. rodnu kuću biskupa Jurja Dobrile u Velom Ježenju. O životnom putu biskupa Dobrile od ježenjske potleušice u kojoj je ugledao svjetlo dana, 16. travnja 1812., preko školovanja u Tinjanu, Pazinu, Karlovcu, bečkom Augustineumu do visokih crkvenih položaja i utjecajnog mjesta zastupnika u Pokrajinskom saboru u Poreču i bečkom Carevinskom vijeću, pa do počivališta na groblju Sv. Ane u Trstu, govorio je ravnatelj Josip Šiklić.

Arhiva novosti