Podjela svjedodžbi o položenoj državnoj maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature

dmPodjela svjedodžbi o položenoj državnoj maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature bit će u četvrtak, 20. srpnja 2017. u 10,00 sati u Školi. Nepodignute svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature maturanti će moći preuzeti svakoga radnoga dana od 8,00 do 12,00 sati u referadi za učenike. Za maturante koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokumente, dokumente može preuzeti roditelj ili skrbnik.

 

Arhiva novosti