Od jeseni novi program za zanimanje KOMERCIJALIST

Prodaja kolača u Školi 1Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo je Školi izvođenje programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije Komercijalist u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija. Novi program izvodit će se od sljedeće školske 2013./14. godine umjesto programa prodavača. Škola raspolaže svim potrebnim kadrovskim, prostornim i materijalnim uvjetima za izvedbu ovoga programa. Sve zainteresirane roditelje i učenike osmih razreda pozivamo da pogledaju nastavni plan za zanimanje Komercijalist u prilogu ove obavijesti.
Komercijalist pripada skupini tehničkih i njima srodnih zanimanja. Obrazovanje traje četiri godine. Ovo zanimanje osposobljava za kompletno vođenje poslova samostalne trgovačke radnje, te za sve vrste komercijalnih i otpremničkih poslova u veleprodajnim, maloprodajnim proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima, u unutarnjoj i vanjskoj trgovini.
Komercijalist se može zaposliti u:
-prodavaonicama,
-trgovačkim poduzećima na veliko i malo,
-ostalim firmama na poslovima nabave (istraživanje nabavnog tržišta, planiranje prodaje, prodaja putem stovarišta, predstavništva, trgovačkog putnika i drugih oblika), zaključivanja špediterskih poslova u tuzemnim poslovima, prijevozu, skladištenju i osiguranju robe.
Nakon položene državne mature može studirati na ekonomskom fakultetu ili drugim fakultetima i visokim školama prema kriterijima upisa.
Nastavni plan Komercijalist

Arhiva novosti