Obavijest učenicima koji se prijavljuju za putovanje u Strasbourg

Korisni izvori za pripremu izlaganja:

Općenito o Europskoj uniji:

http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/hr/

O Europskoj uniji – sažeto i jednostavno:

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_hr#eu-u-svijetu

Saznajte više o: ustrojstvu Europske unije; koji su ciljevi i vrijednosti EU-a; kako je od gospodarske nastala politička unija; što osigurava stabilnost unije; zbog čega je važna jedinstvena valuta; kako se promiče mobilnost i rast; transparentnost i demokratske institucije EU-a; kakav je utjecaj EU-a u svijetu?

 O izborima za europski parlament 2019:

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_hr

Općenito o Europskom parlamentu: izbori, nadležnosti parlamenta, sastav, kako funkcionira parlament:

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hr/sheet/21/europski-parlament-izborni-postupak

O izbornom postupku za Europski parlament:

www.ovajputglasam.eu

O stavovima građana o Europskoj uniji:

http://www.europarl.europa.eu/croatia/hr/za-medije/press_releases/eurobarometar-znacajan-rast-potpore-gradjana-hrvatske-clanstvu-ueu.html

Posljednje istraživanje javnog mnijenja provedeno u rujnu jasno ukazuje na trend rasta povjerenja u Europsku uniju pa tako rekordnih 68% ispitanika vjeruje da njihova država ima koristi od članstva u EU-u.

http://www.europarl.europa.eu/croatia/resource/static/files/eb901_parlemeter_fact_hr-hr-.pdf

Teme koje su bitne za hrvatske građane: gospodarstvo i rast – 70% – borba protiv nezaposlenosti mladih – 69% – socijalna zaštita građana EU-a – 48% – zaštita potrošača i sigurnost hrane – 43% – borba protiv terorizma – 39% – migracije – 35%

#EUandme #EUzaHR Što Europa čini za mene:

https://www.what-europe-does-for-me.eu/hr/home

Teme: EU u mom životu – moj planet, moj dan, moja budućnost, moja prava i slobode u EU-u, moje obrazovanje, moje slobodno vrijeme

O Brexitu:

http://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/brexitpublic/brexit.html

http://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/priorities/brexit

Brexit je rezultat referenduma od 51,8% građana Velike Britanije za izlazak iz Europske unije. Kako bi Velika Britanija napustila EU, morala je aktivirati članak 50 Lisabonskog ugovora kojim obje strane – UK i EU – imaju dvije godine za dogovor o razlazu. Članak je aktiviran 29. ožujka 2017. godine, što znači da će Velika Britanija napustiti EU 29. ožujka 2019. godine.

 

Arhiva novosti