Obavijest za maturante

Konačna objava rezultata ispita državne mature – 15. srpnja 2019. oko 12 sati

  •  Zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanje studijskih  programa (inozemstvo) – 15. srpnja 2019. u 14:59  sati,
  • Objava konačnih rang – lista za upise na studijske programe i dodjela UPISNOG BROJA –  15.  srpnja 2019. iza 16 sati,    
  • Visoka učilišta započinju s upisima od 16. srpnja 2019. na dalje,
  • Podjela svjedodžbi o položenoj državnoj maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature bit će u srijedu, 17. srpnja 2019. u 10 – 12 sati u uredu ispitne koordinatorice i razrednika (Zbornica). Nepodignute svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature maturanti će moći preuzeti svakoga radnoga dana od 8 do 12 sati u referadi za učenike. Za maturante koji nisu u mogućnosti osobno preuzeti dokumente, dokumente može preuzeti roditelj ili skrbnik.

Arhiva novosti