Natječaj za popunjenje slobodnih radnih mjesta

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin raspisuje

NATJEČAJ
za popunjenje slobodnih radnih mjesta

Na neodređeno radno vrijeme
1. Nastavnik fizike i kemije – puno radno vrijeme – 22 sata nastave tjedno
2. Nastavnik latinskog jezika – 14 sati nastave tjedno
3. Nastavnik hrvatskog jezika – 8 sati nastave tjedno
4. Nastavnik povijesti – 12 sati nastave tjedno
5. Nastavnik geografije -16 sati nastave tjedno
6. Nastavnik poznavanja robe – 8 sati nastave tjedno
7. Nastavnik biologije – 8 sati nastave tjedno

Na određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2012. godine
1. Nastavnik elektrotehničke skupine predmeta – 13 sati nastave tjedno
2. Nastavnik ekonomske skupine predmeta – 2 sata nastave tjedno
3. Nastavnik strojarske skupine predmeta – 5 sati nastave tjedno
4. Nastavnik pravne skupine predmeta – 2 sata nastave tjedno
5. Nastavnik latinskog jezika – 4 sata nastave tjedno

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku
o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjem školstvu.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: diplomu, životopis i uvjerenje o nekažnjavanju.
Na objavljeno slobodno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objave.
Prijave s dokazima dostaviti na adresu: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin, 52000 Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 11.
GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN

Arhiva novosti