Nastavak školovanja za učenike koji su završili trogodišnje obrazovanje

Prema uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta učenik koji želi nastaviti obrazovanje dužan je u pisanom obliku priopćiti srednjoj školi namjeru nastavka obrazovanja najkasnije u roku od godine dana od stjecanja prve kvalifikacije. Način i rokove polaganja ispita utvrđuje nastavničko vijeće. U našoj Školi učenici mogu nastaviti obrazovanje samo u redovnim programima (tehničar za elektroniku, upravni referent i opća gimnazija). Rok za prijavu je 1. listopada 2012. Uz pismenu prijavu kandidati prilažu kopiju svjedodžbi 1., 2. i 3. razreda. Sva specifična pitanja rješavat ćemo zajedno s nadležnim ministarstvom.

Arhiva novosti