Državna matura – prigovor na bodovanje

drzavna-matura

Rezultati, bodovi i ocjene ispita državne mature objavit će se 26. lipnja 2011. godine u 23.59 sati. Od tada teče rok od 48 sati u kojem pristupnici mogu dati prigovor na bodovanje ispita državne mature. Učenici četverogodišnjih srednjih škola svoje prigovore podnose školskomu ispitnomu povjerenstvu 27. i 28. lipnja od 9,00 do 14,30 sati. Centar će sve prigovore riješiti do 3. srpnja 2011., a kandidati će o odluci biti obaviješteni na svojem profilu na Postani student web stranici. Konačni rezultati ispita državne mature objavit će se 4. srpnja 2011. godine. Obrazac Prigovora na ocjenu može se dobiti kod ispitne koordinatorice prof. Vladimire-Jeromela Vasiljević i na www.postani-student.hr.

Arhiva novosti