Državna matura – konačni rezultati i podjela svjedodžbi / potvrda o položenim ispitima u ljetnom roku 2020./2021.

  • 21. srpnja 2021. oko 12:00 sati – konačna objava rezultata ispita državne mature.
  • 21. srpnja 2021.  – zadnji dan prijava za upis na studijske programe do 13:59 sati; zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa do 13:59 sati (brisati treba samo one studijske programe koji su se našli na listi prioriteta, ali ih učenici ne žele upisati, te učenici koji idu studirati u inozemstvo).
  • 21.  srpnja 2021. iza 15:00 sati – objava konačnih rang – lista za upise na studijske programe i dodjela UPISNOG BROJA.
  • 22. srpnja 2021. na dalje – visoka učilišta započinju s upisima.
  • Petak, 23.7.2021. od 9:00 do 11:00 sati  – podjela svjedodžbi o položenoj državnoj maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature za sve razredne odjele (4.A, 4.B, 4.C 4.D, 4.K, 4.E4). Svjedodžbe i potvrde dijelit će se učenicima u Školi (bez posebnog rasporeda) u holu Škole i učionicama na prvome katu (razrednici i ispitna koordinatorica).
  • Ako netko putuje negdje dalje (ili je hitno iz drugih razloga) moći će preuzeti svoju svjedodžbu i/ili potvrdu i ranije  – 23. 7. 2021. prije 9:00 sati (u Referadi Škole), dogovoriti s ispitnom koordinatoricom (mobitel ili e-mail: [email protected] ).
  • Preuzimanje svjedodžbe i/ili potvrde mora potpisati osobno samo učenik ili njegov roditelj/staratelj.
  • Nepodignute svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature maturanti će moći preuzeti svakoga radnoga dana do 30. srpnja 2021. od 8:00 do 12:00 sati u referadi Škole.
  • Molimo učenike da, prije nego što na studij gdje su ostvarili pravo upisa, predaju originale svjedodžbi i/ili potvrda o položenoj državnoj maturi, fotokopiraju i ovjere (kod javnog bilježnika) dovoljnu količinu dokumenata (za razne potrebe). Škola nije ovlaštena za ponovno izdavanje istih (prijepisa, duplikata i sl.) već Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ([email protected]).

Ispitna koordinatorica

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.

Arhiva novosti