Dječji tjedan u Pazinu

U sklopu dječjeg tjedna u petak, 8.10. održan je VOX MINI POPULI – u kojem su sudjelovali učenici Vijeća učenika naše škole – Đenifer Šepić, Ana Kalac i Erion Dželili. Tom su prigodom uputili  Gradonačelnici Grada Pazina niz pitanja koja ih zanimaju vezanih uz školu i grad. Uz mnoge prijedloge i želje – jedno od pitanja koje su postavili bilo je – kada će se realizirati dogradnja škole kako bi mogli prijeći u nastavu u jednoj smjeni.

Arhiva novosti