MILENIJSKA FOTOGRAFIJA GSŠJD

Šime Strikoman snimio je 17. listopada svoju 181. Milenijsku fotografiju, pod nazivom "Pazinska gimnazijska kruna". Za veliku fotografiju kliknite ovdje.

LOGIN

Svi učenici škole mogu se logirati koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Državna matura

Posljednja izmjena stranice: 3. siječnja 2018. @ 19:43

DRŽAVNA MATURA – PROVEDBA U ŠKOLSKOJ 2017./2018. GODINI

Državna matura 2017./2018.

PRIRUCNIK-ZA-UCENIKE_17_18

 

 

 

 

 

 

Tijekom prosinca 2017. (11.12. do 20.12. 2017.) održani su roditeljski sastanci za sve učenike završnih razreda (4A, 4B, 4C, 4D, 4K i 4E4) na temu: “Prijave ispita državne mature u 2017./2018. i  prijave za upise na studijske programe” PPT_ovdje

Ispitni katalozi: https://www.ncvvo.hr/kategorija/drzavna-matura/ispitni-katalozi/

Pravilnik o polaganju državne mature: http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2013-01-07/pravilnik_polaganja_dm_2013.pdf

——————————————–

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provođenje ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.

Pazin, 20. prosinca 2017.


Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2017./2018.

1. prosinca 2017. godine u 12:00 sati započele su prijave ispita državne mature u školskoj godini 2017./2018.
Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2018. godine u 12:00 sati.

Prijave studijskih programa  započet će 1. veljače 2018. Svi podatci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2017./2018.) bit će dostupni učenicima s datumom početka prijava studijskih na www.postani-student.hr.

Važni-datumi-2017-2018-ljetni-rok

Kalendar_ljetni-rok_17_18_NOVO

Kalendar_jesenski_17_18_NOVO

Tijekom prosinca (do 15.12.) ispitna će koordinatorica održati  susrete s učenicima svih završnih razreda na kojima će se detaljno objasniti način prijava u sustav, prijava ispita državne mature i prijave studijskih programa. Obavijest o mogućnosti prijave i pristupa svojoj stranici u sustavu, učenici će pravovremeno dobiti od ispitne koordinatorice. Molimo učenike da do tada ne vrše nikakve radnje na stranici www.postani-student.hr.

————————————————————————————

Ispitna koordinatorica za organizaciju i provođenje ispita državne mature

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.

Pazin, 4. prosinca 2017.

————————————————————————————

DRŽAVNA MATURA (Pravilnik o polaganju državne mature – NN 1/2013.)

Člankom 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12), srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja završava polaganjem državne mature. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih srednjih škola mogu polagati i ispite državne mature, ako to žele.

Državna matura je skup ispita iz određenih nastavnih predmeta koje je učenik učio tijekom svoga najmanje četverogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja. Cilj je državne mature provjera i vrednovanje postignutog znanja i sposobnosti učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.

Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature. Obvezni ispiti koji se polažu na državnoj maturi su iz općeoobrazovnih nastavnih predmeta koje je učenik pohađao tijekom srednje škole, a to su: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik.

Ispiti u obveznom dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to višoj (A) i osnovnoj (B) razini. U sklopu ispita izbornoga dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati, a u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta.

Ispiti državne mature provode se u isto vrijeme, s istim ispitnim materijalima i na isti način za sve pristupnike u Republici Hrvatskoj. Time se dobivaju rezultati koji su međusobno usporedivi, čime je postupak odabira pri upisu na visoka učilišta pravedniji i transparentniji.


 

DRŽAVNA MATURA – PROVEDBA U ŠKOLSKOJ 2016./2017. GODINI

Jesenski rok državne mature:

Jesenski-rok-2017.-ključni-datumi

Kalendar i vremenik državne mature, jesenski rok školske 2016.-17. godina

Kalendar_studiji_jesenski

Patrik i Jelena išli su isti razred, za maturu ih je pripremao isti profesor i oboje su iz Fizike imali 100 posto

Ispitna koordinatorica

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.

Pazin, 24. srpnja 2017.

——————————————————————–

Važni dokumenti potrebni za provedbu državne mature u ljetnom roku:

Pazin, 19. svibnja 2017.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

——————————————————————————

Naknadne prijave, promjene i odjave prijavljenih ispita državne mature

Svi ovi postupci provode se u skladu s čl. 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature (NN 1/13).  Za ove postupke učenici se javljaju ispitnome koordinatoru. Učenik će dobiti obrazac zamolbe (prema vrsti zamolbe) te:

  • popuniti obrazac zamolbe
  • dostaviti ga Školskome ispitnome povjerenstvu (ispitnoj koordinatorici)

Osim popunjenog obrasca zamolbe, za naknadnu prijavu ispita, promjenu prijavljenoga ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita, Školskome ispitnome povjerenstvu učenik mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost zamolbe (čl. 17. st. 4. i 5.). Odluku o opravdanosti svih vrsta zamolbi, donosi Školsko ispitno povjerenstvo (ŠIP) te o tome obavještava Centar.

  • Naknadna prijava ispita

Rok: do 08. 05. 2017. (uključivo i taj dan)

Napomena: u čl. 17. Pravilnika o polaganju državne mature učenicima je omogućena naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga.

  • Promjena prijavljenih ispita

Rok: do 08. 05. 2017. (uključivo i taj dan)

Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene.

Dakle, kad učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit. Svi ostali slučajevi spadaju u naknadnu prijavu.

  • Odjava prijavljenih ispita

Rok: do 18. 05. 2017. (uključivo i taj dan)

Za odjavu ispita učenik treba popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita. ŠIP donosi odluku o odjavu ispita.

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?
Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

Pazin, 16. veljače 2017.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

———————————————————————

Tijekom prosinca 2016. i siječnja 2017. održani su roditeljski sastanci za sve učenike završnih razreda (4A, 4B, 4C, 4D, 4K i 4E4) na temu: “Prijave ispita državne mature u 2016./2017. i  prijave za upise na studijske programe”.

DM_II_dio_RODITELJI_prosinac_siječanj_16_17

https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-drzavnu-maturu-2016-2017/

https://www.ncvvo.hr/prirucnik-za-prijavu-ispita-drzavne-mature/

https://www.ncvvo.hr/kalendar-polaganja-ispita-drzavne-mature-skol-god-2016-2017/

 

Pazin, 26. siječnja 2017.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

———————————————————————-

Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2016./2017.

U četvrtak, 1. prosinca 2016. godine započele su prijave ispita državne mature u školskoj godini 2016./2017.

Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2017. godine u 12:00 sati.

Prijave studijskih programa  započet će 9. siječnja 2017. Svi podatci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2017./2018.) bit će dostupni učenicima s datumom početka prijava studijskih na www.postani-student.hr.

U petak, 9. prosinca 2016. na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr objavljen je : PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za učenike koji u školskoj 2016./2017. završavaju 4. razred/5. razred u medicinskim školama u srednjim školama u Republici Hrvatskoj. detaljno

Kalendar-polaganja-ispita-dm_2016-2017_ljetni-rok

Pravilnik_polaganja_dm_2013

DM_II_dio_prijave_ispita_studijski_programi_16_17

Pazin, 14. prosinca 2016.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

———————————————————————

Obavještavaju se svi učenici 4. razreda školske godine 2016./2017. da  prijavljivanje, kao i registracija  u sustav putem stranice Postani student (kako bi pristupili svojoj stranici)  još nije dozvoljeno. Obavijest o mogućnosti prijave i pristupa svojoj stranici u sustavu, učenici će pravovremeno dobiti od ispitne koordinatorice. Prva prijava u sustav biti će za učenike moguća kada u SRDM (Središnjem registru državne mature) bude aktivna školska godina 2016./2017. i kada bude napravljena sinkronizacija podataka iz eMatice učenika upisanih u 4. razred školske godine 2016./2017.

Pazin, 6. studenog  2016.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

———————————————————————-

 

—————————————————————————