MILENIJSKA FOTOGRAFIJA GSŠJD

Šime Strikoman snimio je 17. listopada svoju 181. Milenijsku fotografiju, pod nazivom "Pazinska gimnazijska kruna". Za veliku fotografiju kliknite ovdje.

LOGIN

Svi učenici škole mogu se logirati koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Državna matura

Posljednja izmjena stranice: 24. srpnja 2017. @ 22:30

DRŽAVNA MATURA – PROVEDBA U ŠKOLSKOJ 2016./2017. GODINI

Jesenski rok državne mature:

Jesenski-rok-2017.-ključni-datumi

Kalendar i vremenik državne mature, jesenski rok školske 2016.-17. godina

Kalendar_studiji_jesenski

Patrik i Jelena išli su isti razred, za maturu ih je pripremao isti profesor i oboje su iz Fizike imali 100 posto

Ispitna koordinatorica

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.

Pazin, 24. srpnja 2017.

——————————————————————–

Važni dokumenti potrebni za provedbu državne mature u ljetnom roku:

Pazin, 19. svibnja 2017.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

——————————————————————————

Naknadne prijave, promjene i odjave prijavljenih ispita državne mature

Svi ovi postupci provode se u skladu s čl. 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature (NN 1/13).  Za ove postupke učenici se javljaju ispitnome koordinatoru. Učenik će dobiti obrazac zamolbe (prema vrsti zamolbe) te:

 • popuniti obrazac zamolbe
 • dostaviti ga Školskome ispitnome povjerenstvu (ispitnoj koordinatorici)

Osim popunjenog obrasca zamolbe, za naknadnu prijavu ispita, promjenu prijavljenoga ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita, Školskome ispitnome povjerenstvu učenik mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost zamolbe (čl. 17. st. 4. i 5.). Odluku o opravdanosti svih vrsta zamolbi, donosi Školsko ispitno povjerenstvo (ŠIP) te o tome obavještava Centar.

 • Naknadna prijava ispita

Rok: do 08. 05. 2017. (uključivo i taj dan)

Napomena: u čl. 17. Pravilnika o polaganju državne mature učenicima je omogućena naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga.

 • Promjena prijavljenih ispita

Rok: do 08. 05. 2017. (uključivo i taj dan)

Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene.

Dakle, kad učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit. Svi ostali slučajevi spadaju u naknadnu prijavu.

 • Odjava prijavljenih ispita

Rok: do 18. 05. 2017. (uključivo i taj dan)

Za odjavu ispita učenik treba popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita. ŠIP donosi odluku o odjavu ispita.

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?
Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

Pazin, 16. veljače 2017.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

———————————————————————

Tijekom prosinca 2016. i siječnja 2017. održani su roditeljski sastanci za sve učenike završnih razreda (4A, 4B, 4C, 4D, 4K i 4E4) na temu: “Prijave ispita državne mature u 2016./2017. i  prijave za upise na studijske programe”.

DM_II_dio_RODITELJI_prosinac_siječanj_16_17

https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-drzavnu-maturu-2016-2017/

https://www.ncvvo.hr/prirucnik-za-prijavu-ispita-drzavne-mature/

https://www.ncvvo.hr/kalendar-polaganja-ispita-drzavne-mature-skol-god-2016-2017/

 

Pazin, 26. siječnja 2017.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

———————————————————————-

Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2016./2017.

U četvrtak, 1. prosinca 2016. godine započele su prijave ispita državne mature u školskoj godini 2016./2017.

Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2017. godine u 12:00 sati.

Prijave studijskih programa  započet će 9. siječnja 2017. Svi podatci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2017./2018.) bit će dostupni učenicima s datumom početka prijava studijskih na www.postani-student.hr.

U petak, 9. prosinca 2016. na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr objavljen je : PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za učenike koji u školskoj 2016./2017. završavaju 4. razred/5. razred u medicinskim školama u srednjim školama u Republici Hrvatskoj. detaljno

Kalendar-polaganja-ispita-dm_2016-2017_ljetni-rok

Pravilnik_polaganja_dm_2013

DM_II_dio_prijave_ispita_studijski_programi_16_17

Pazin, 14. prosinca 2016.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

———————————————————————

Obavještavaju se svi učenici 4. razreda školske godine 2016./2017. da  prijavljivanje, kao i registracija  u sustav putem stranice Postani student (kako bi pristupili svojoj stranici)  još nije dozvoljeno. Obavijest o mogućnosti prijave i pristupa svojoj stranici u sustavu, učenici će pravovremeno dobiti od ispitne koordinatorice. Prva prijava u sustav biti će za učenike moguća kada u SRDM (Središnjem registru državne mature) bude aktivna školska godina 2016./2017. i kada bude napravljena sinkronizacija podataka iz eMatice učenika upisanih u 4. razred školske godine 2016./2017.

Pazin, 6. studenog  2016.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

———————————————————————-

Člankom 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12), srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja završava polaganjem državne mature. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih srednjih škola mogu polagati i ispite državne mature, ako to žele.

Državna matura je skup ispita iz određenih nastavnih predmeta koje je učenik učio tijekom svoga najmanje četverogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja. Cilj je državne mature provjera i vrednovanje postignutog znanja i sposobnosti učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.

Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature. Obvezni ispiti koji se polažu na državnoj maturi su iz općeoobrazovnih nastavnih predmeta koje je učenik pohađao tijekom srednje škole, a to su: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik.

Ispiti u obveznom dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to višoj (A) i osnovnoj (B) razini. U sklopu ispita izbornoga dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati, a u jednome roku može se prijaviti najviše šest izbornih predmeta.

Ispiti državne mature provode se u isto vrijeme, s istim ispitnim materijalima i na isti način za sve pristupnike u Republici Hrvatskoj. Time se dobivaju rezultati koji su međusobno usporedivi, čime je postupak odabira pri upisu na visoka učilišta pravedniji i transparentniji.

—————————————————————————

DRŽAVNA MATURA – PROVEDBA U ŠKOLSKOJ 2015./2016. GODINI

Poštovani maturanti,
Vjerujem da svi željno očekujete srijedu 13. srpnja 2016. kada će biti objavljeni privremeni rezultati državne mature i privremene rang liste za upis na studijske programe. Moći ćete vidjeti kako trenutno stojite na rang listama za studijske programe koje ste odabrali, međutim sve će se to još promijeniti do objave konačnih rezultata državne mature – 18.7.2016.
Nakon objave privremenih rezultata državne mature imate pravo uložiti prigovor, rok za to je 48 sati nakon objave prvih rezultata, od 13. srpnja 2016. do 15. srpnja 2016. u 12:00 sati. Molim vas da do navedenog termina dođete u školu kako biste na propisanom obrascu (dobit ćete ga kod ispitne koordinatorice!) predali prigovor.
Zadnji dan prijava za upis na studijske programe je 18.7.2016. sati ujedno i zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa do 17:59 sati. Objava konačnih rang-lista za upis na studijske programe je iza 18:00 sati.
Mnogi će se zabrinuti da možda neće uspjeti upisati fakultet kojeg su stavili prvoga na listu prioriteta kada se objave konačni rezultati. Naglašavam kako rezultati nisu sasvim odlučujući sve dok ne prođe rok za mijenjanje liste prioriteta – 18. srpnja 2016. Vjerujem da će se preslagivanje redoslijeda željenih studijskih programa dešavati kod velikog broja učenika sve do zadnjeg roka. Vrlo je važno zapamtiti kako je to zadnji rok do kojeg možete mijenjati listu svojih prioriteta te brisati studijske programe. Potrebno je izbrisati samo one studijske programe za koje znate da ih nikako ne biste upisali. Na vašoj listi prioriteta moguće je ostaviti sve prijavljene studijske programe, ali u tom slučaju morate biti spremni upisati bilo koji od prijavljenih studija.
Nakon konačnog roka to više neće biti moguće.
Budući da sustav učenike upisuje na prvi studij za koji se ostvari pravo, bitno je da na prvom mjestu bude onaj koji najviše želite upisati. Ako se na prvom mjestu vaše liste prioriteta nalazi studijski program na koji nemate pravo upisa, sustav će vas automatski rasporediti za drugi sljedeći program na kojem imate pravo upisa.

Bodovanje_slaganje_lista_prijave_studija

Pazin, 11. srpnja  2016.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

——————————————————————–

Važni dokumenti potrebni za provedbu državne mature u ljetnom roku (podsjetnik za učenike):

 1. Kalendar i vremenik polaganja ispita državne mature u ljetnom roku 2015./2016. školske godine ovdje
 2. Upute o vrsti džepnog računala koji možete koristiti na ispitima iz Matematike, Kemije i Fizike KALKULATORI_11-3-2016
 3. Pravila ponašanja na ispitima, pribor koji smijete koristiti na ispitima i dr. Pravila ponašanja

Vjerujem da će provedba, kao i rezultati koje ćete polučiti na kraju ove (7.) državne mature, biti rezultat vašeg truda i volje za uspjehom. Uvjerenja sam da ćete ovome zadatku koji je pred vama pristupiti odgovorno i savjesno. Želim vam puno uspjeha na ispitima! :) :) :)

Pazin, 1. lipnja  2016.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

———————————————————————

Još postoji mogućnost odjave i  promjene  ispita državne mature u ljetnom roku školske 2015./2016. godine i to prema sljedećim rokovima:

 1. promjena prijavljenih ispita (promjena ispita ili razine prijavljenog ispita) – do 6. svibnja 2016. (uključivo i taj dan)
 2. odjava prijavljenih ispita – do 17. svibnja 2016. (uključivo i taj dan)

Budući se za svaku zamolbu učenika mora sastati Školsko ispitno povjerenstvo, kako bismo bili što učinkovitiji i pravovremeno obavili zadatke i u rokovima dostavljali Odluke ŠIP u NCVVO, predlažem još dva termina za dostavu  zamolbi za odjavu i/ili promjenu i to:

 • Promjene i odjave ispita – do četvrtka, 5. svibnja 2016. (uključivo i taj dan)
 • Zadnji rok samo za odjave – do petka 13. svibnja 2016. (uključivo i taj dan)

Molim učenike koji su ili će svoje Zamolbe donijeti do petka, 6. svibnja 2016. da u sustavu (postani-student)  sljedeći tjedan (od 9. svibnja 2016.),  pregledaju da li su im sve promjene (odjave, promjene ispita) evidentirane.

Pazin, 4. svibnja 2016.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

——————————————————————–

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita
Svi ovi postupci provode se u skladu s čl. 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature (NN 1/13).
Za ove postupke učenici se javljaju ispitnome koordinatoru.
Učenik će dobiti obrazac zamolbe (prema vrsti zamolbe) te:
– popuniti obrazac zamolbe
– dostaviti ga Školskome ispitnome povjerenstvu (ispitnoj koordinatorici)

1. Naknadna prijava ispita
Rok: do 07. 05. 2016. (uključivo i taj dan).
u čl. 17. Pravilnika o polaganju državne mature učenicima je omogućena naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga.
2. Promjena prijavljenih ispita
Rok: do 06. 05. 2016. (uključivo i taj dan)
Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene.
Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?
Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.
Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi.

3. Odjava prijavljenih ispita
Rok: do 17. 05. 2016. (uključivo i taj dan)
Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?
Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.
Za sve kategorije: promjenu ispita, odjavu ili naknadnu prijavu odluku donosi Školsko ispitno povjerenstvo i dostavlja je NCVVO.

Pazin, 15. veljače 2016.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

—————————————————————-

Roditeljski sastanci za četvrte razrede održani su u srijedu, 13. siječnja 2016. za sve  razrede (4A, 4B, 4C, 4D, 4E4) na temu: “Prijave ispita državne mature 2015./2016. i prijave za upis na studijske programe”.

DM_II_dio_2015_2016_prezentacija za roditelje

Pazin, 15. siječnja 2016.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

————————————————————–

Prijave ispita državne mature u ljetnome roku školske godine 2015./2016.

Prijave studijskih programa će započeti 7. siječnja 2016. Svi podatci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2016./2017.) bit će dostupni kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa.

U četvrtak, 15. prosinca 2015. Na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr objavljen je : PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za učenike koji u školskoj 2015./2016. završavaju 4. razred/5. razred u medicinskim školama u srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

U utorak, 1. prosinca 2015. godine u 12.00 sati započele su prijave ispita državne mature u školskoj godini 2015./2016.
Prijave ispita državne mature završavaju 2. veljače 2016. godine u 12.00 sati.

PRIRUCNIK_ZA_UCENIKE

Upute_za_ucenike

DM_II_dio_učenici_prijave_studeni_15_16

Pazin, 18. prosinca 2015.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica

———————————————————————–

 

 

Pravilnik o polaganju_državne mature

Prijedlog_Kalendara_ljetni_rok

Prijedlog_Kalendara_jesenski_rok

Upute_prilagodba

Državna matura na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/vladimira.jvasiljevic/

Pazin, 18. rujna 2015.

prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević, ispitna koordinatorica