Istraživanje o zadovoljstvu učenika – ekipno natjecanje Ekipa za 5+

Istraživanje o zadovoljstvu učenika – ekipno natjecanje Ekipa za 5+

17. Festival matematike 2023.

Projekt Ekipno natjecanje – Ekipa za 5+ 2023.

Ekipno natjecanje Ekipa za 5+ održano je u Puli 5. svibnja 2023. Na natjecanju je sudjelovalo u kategorijama PIKO – 17 ekipa, MIKRO – 33 ekipe, MEGA – 30 ekipa, GIGA – 33 ekipe i TERA – 22 ekipe, što ukupno iznosi 540 učenika koje je pripremalo 145 mentora.

Predmet i cilj istraživanja

Predmet ovog istraživanja je analiza zadovoljstva učenika ekipa ekipnog natjecanja Ekipa za 5+. Cilj istraživanja je evaluacija provedenog projekta od strane učenika.

Provedba ankete

Anketa Istraživanje zadovoljstva učenika – Ekipno natjecanje Ekipa za 5 + provedena je 5.5.2023. – 9.5.2023. nakon provedenog natjecanja.

Anketa se sastojala od ukupno 7 pitanja od kojih je 4 pitanja bilo pitanja višestrukog odgovora (u 1 pitanju mogućnost više odgovora), 1 pitanja otvorenog tipa (neobavezno) te 2 pitanja označavanja razine zadovoljstva i suradnje.

Ispitanici su ispunjavali upitnik odgovaranjem na pitanja u obrascu Microsoft Formsa Office 365. Link na upitnik objavljen je na web stranici http://md-istra.blogspot.com/.

U analizu i zaključak uključeni su svi prikupljeni podaci.

Istraživanje postavljeno 10. lipnja 2023.

Istraživanje o zadovoljstvu učenika Ekipa za 5+2023

Istraživanje pripremili i proveli:

Robert Gortan, prof. matematike i fizike, prof. savjetnik

Vesna Vujasin Ilić, prof. matematike i informatike, prof. savjetnik

Matematičko društvo “Istra”