Istraživanje o zadovoljstvu mentora – projekt Matematika+

Istraživanje o zadovoljstvu mentora – projekt Matematika+

17. Festival matematike 2023.

Projekt Matematika +

Dana 5. svibnja 2023. održana je Matematika+, smotra istraživačkih radova, na kojoj je predstavljeno 6 osnovnoškolskih radova u kategorijama VEĆI I MIĆI te 10 srednjoškolskih radova u kategoriji GRANDI.

Projekt „Matematika+“ smotra je malih znanstveno-istraživačkih radova učenika osnovnih i srednjih škola vezanih uz zadanu temu. Tema projekta Matematika+ za 2023. godinu je: VODA.

Predmet i cilj istraživanja

Predmet ovog istraživanja je analiza zadovoljstva mentora timova koji su sudjelovali na smotri istraživačkih radova Matematika+. Cilj istraživanja je evaluacija provedenog projekta od strane mentora.

Provedba ankete

Anketa Istraživanje zadovoljstva mentora –  projekt Matematika + provedena je 5.5.2023. – 9.5.2023. nakon završetka projekta koji se sastojao od odabira teme, prijave, istraživanja učenika, izrade projektnog zadatka i prezentacije rada projekata Matematika + na Festivalu matematike.

Anketa se sastojala od ukupno 8 pitanja od kojih je 4 pitanja bilo pitanja višestrukog odgovora (u jednom pitanju mogućnost više odgovora), 3 pitanja otvorenog tipa (jedno neobavezno) te 1 pitanja označavanja razine zadovoljstva provedbe projekta.

Ispitanici su ispunjavali upitnik odgovaranjem na pitanja u obrascu Microsoft Formsa Office 365. Link na upitnik objavljen je na web stranici http://md-istra.blogspot.com/

U analizu i zaključak uključeni su svi prikupljeni podaci.

Istraživanje postavljeno 10. lipnja 2023.

Istraživanje o zadovoljstvu mentora – projekt Matematika+ 2023

Istraživanje pripremili i proveli:

Vesna Vujasin Ilić, prof. matematike i informatike, prof. savjetnik

Robert Gortan, prof. matematike i fizike, prof. savjetnik

Matematičko društvo “Istra”