1. ZSV – 27.10.2011

Stručni skup za nastavnike matematike srednjih škola Istarske županije održan je u četvrtak 27. listopada 2011. u 17 sati, u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile u Pazinu, Šetalište Pazinske gimnazije 11.

Dnevni red skupa:

  1. Komunikacija u nastavi  (Jasna Sloković, dipl. psiholog, prof.)
  2. Anketa o kvaliteti nastave (Robert Gortan, prof.)
  3. Izvješće sa 7. stručno-metodičkog skupa – Inovacije u nastavi matematike, Pula 2011.
  4. Analiza rezultata državne mature  (Vesna Vujasin Ilić, prof.)
  5. Elementi i kriteriji ocjenjivanja – radionica (Vesna Vujasin Ilić, prof.)

Predviđeno trajanje skupa je 3 sata. Na skupu je sudjelovalo 30 nastavnika.

materijali sa skupa: