Matematička grupa

Matematicar

Matematička grupa je namijenjena učenicima koji žele proširiti svoje znanje stečeno na redovnoj nastavi. Pripremamo se i za natjecanja, pojedinačna i ekipna, obrađujemo nove matematičke sadržaje, …

Natjecanja:

  1. Pojedinačna natjecanja (školsko, županijsko i državno)
  2. Međunarodno natjecanje “Klokan bez granica”
  3. Školsko ekipno natjecanje “TeamPlayMath”
  4. Festival matematike – ekipno natjecanje
  5. Projekt “Matematika+”

Ako si zainteresiran, vidimo se …