Opća gimnazija

Gimnazije su općeobrazovne srednje škole koje učenike pripremaju za upis i studiranje na veleučilištima, visokim učilištima i fakultetima.

Odluka o donošenju nastavnog plana za gimnazijske programe

Svrha obrazovanja u gimnazijama je razviti kod učenika intelektualnu širinu, istraživačku radoznalost, potrebama za novim spoznajama i djelovanjem, osposobiti učenika za logičko i stvaralačko mišljenje te samostalno učenje.

Program opće gimnazije ravnomjerno uravnotežuje jezične, matematičke i prirodoslovne sadržaje.
Polaganjem državne mature učenici gimnazije završavaju srednje obrazovanje. Ispite državne mature čine ispiti obveznog dijela i ispiti izbornoga dijela. Ispite obveznoga dijela čine ispiti iz hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika. Državna matura omogućuje nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini.

U školskoj 2019./2020. u sve škole uvodi se kurikularna reforma. Novi kurikulumi predmeta i međupredmetnih tema uvode se u prve razrede gimnazija.

Predmeti važni za upis u program opće gimnazija su biologija, povijest i geografija.

Učenici opće gimnazije od prvog do četvrtog razreda obrazuju se prema sljedećem nastavnom planu:
Nastavni plan opće gimnazije