Dopunski rad za učenike s jednom ili dvije negativne ocjene

Zgrada Škole

U privitku se nalazi Odluka o trajanju dopunskog rada za školsku 2016./17. godinu za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz najviše dva nastavna predmeta. Učenik je dužan pohađati dopunski rad. O dolasku na dopunski rad vodit će se evidencija. Molim učenike da se pridržavaju plana održavanja dopunskog rada.

Odluka_o_trajanju_dopunskog_rada_ školske 2016.-2017. godine

Arhiva novosti