CERN Masterclass u našoj školi

Zanimljiva suradnja ostvarena je 24.ožujka između naše škole i Fakulteta za fiziku iz Rijeke. Mateo Paulišić, doktorand, Saša Mićanović, doc.dr.sc. i Darko Mekterović, doc.dr.sc. su učenicima naše škole, kao i s gostima iz Pazinskog Kolegija, proveli aktivnosti u sklopu međunarodnog projekta CERN Masterclass. Program je započeo s dva odlična predavanja: Eksperimenti na CERN-u, Darko Mekterović, i Noetherini teoremi, simetrije i čestice, Mateo Paulišić. Učenici su tijekom interaktivnih predavanja u živoj komunikaciji s predavačima postavljali pitanja i iznosili svoja mišljenja i teorije. U neformalnoj atmosferi, također su dobili i informaciju o tome kako je biti fizičar, koje su perspektive znanstvenog rada u području istraživanja elementarnih čestica, kakve su mogućnosti školovanja i zapošljavanja fizičara i slično. Nakon pauze za ručak, slijedila je međunarodna radionica u koju je bio uključen velik broj škola iz cijelog svijeta. Temeljem zapisa stvarnih mjerenja detektora sa CERN-a otkrivao se Higgsov bozon, jedna od najmisterioznijih čestica u fizici. Radionica pod vodstvom kolega fizičara bila je vrlo zanimljiva i dinamična, a pratila ju je i kvalitetna analiza dobivenih rezultata. Finale je uslijedio tijekom videokonferencije u kojoj su sve škole sudionice projekta diljem svijeta razmijenile svoja iskustva i rezultate istraživanja. Svi smo ponovno „otkrili“ Higgsov bozon i osjetili veliko zadovoljstvo koje prati znanstvena otkrića. CERN Masterclass je istraživačko- edukativna radionica koja je organizirana u svrhu promocije istraživačkog rada u polju fizike.

Nada Ćakić, prof. fizike

Arhiva novosti