MILENIJSKA FOTOGRAFIJA GSŠJD

Šime Strikoman snimio je 17. listopada svoju 181. Milenijsku fotografiju, pod nazivom "Pazinska gimnazijska kruna". Za veliku fotografiju kliknite ovdje.

LOGIN

Svi učenici škole mogu se logirati koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Izradba i obrana završnog rada

Posljednja izmjena stranice: 22. svibnja 2019. @ 16:02

ZAVRŠNI ISPIT UČENIKA 3E, 4D, 4K, 4E4 U ŠKOLSKOJ 2018./2019. GODINI

 

Na temelju Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada i Vremenika Izradbe i obrane završnog rada,  Prosudbeni odbor za organizaciju i provedbu Izradbe i obrane završnog rada Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin na svojoj sjednici od 22. svibnja  2019., utvrdio je

Vremenik_obrana_završni_rad_ljetni_2018_2019

Raspored_učenika_obrana_završni_rad_ljetni_2018_2019

 

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof. /ispitna koordinatorica, satničarka, voditeljica smjene/

Pazin, 22. svibnja 2019.


Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja,  trogodišnjeg i/ili četverogodišnjeg trajanja završava se izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Završni rad je učenikov uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrednuju i ocjenjuju učenikove strukovne odnosno umjetničke kompetencije koje se stječu obrazovanjem prema stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima određenih nastavnih planova i programa. Izrada i obrana završnog rada provodi na temelju Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/2009. od 30. rujna 2009.)

 

ZAVRŠNI_RAD_UČENICI_18_19

Kalendar_Vremenik_završnog_ispita_2018_2019

Hodogram_završnog_ispita_18_19

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof. /ispitna koordinatorica, satničarka, voditeljica smjene/

 


ZAVRŠNI ISPIT UČENIKA 3E, 4D, 4K, 4E4 U ŠKOLSKOJ 2017./2018. GODINI

Vremenik_Izvadak _GPP_17_18

Hodogram_završnog_ispita_17_18

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof. /ispitna koordinatorica, satničarka, voditeljica smjene/

————————————————————————–