MILENIJSKA FOTOGRAFIJA GSŠJD

Šime Strikoman snimio je 17. listopada svoju 181. Milenijsku fotografiju, pod nazivom "Pazinska gimnazijska kruna". Za veliku fotografiju kliknite ovdje.

LOGIN

Svi učenici škole mogu se logirati koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Izradba i obrana završnog rada

Posljednja izmjena stranice: 21. listopada 2016. @ 11:03

ŠKOLSKA 2016./2017. GODINA

Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja,  trogodišnjeg i/ili četverogodišnjeg trajanja završava se izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Završni rad je učenikov uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrednuju i ocjenjuju učenikove strukovne odnosno umjetničke kompetencije koje se stječu obrazovanjem prema stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima određenih nastavnih planova i programa. Izrada i obrana završnog rada provodi na temelju Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/2009.)

Vremenik_završnog ispita_izvod_iz_gpp_16_17

Vremenik_izrade i obrane završnog rada _izvod_iz_GPP_16_17

Hodogram_završnog_ispita_16_17

Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof. /ispitna koordinatorica, satničarka, voditeljica smjene/

———————————————