MILENIJSKA FOTOGRAFIJA GSŠJD

Šime Strikoman snimio je 17. listopada svoju 181. Milenijsku fotografiju, pod nazivom "Pazinska gimnazijska kruna". Za veliku fotografiju kliknite ovdje.

LOGIN

Svi učenici škole mogu se logirati koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Škola demokracije

Posljednja izmjena stranice: 20. listopada 2008. @ 21:37

Svrha: uključivanje učenika u različite oblike rada koji im omogućuju da iskažu svoje kreativne sposobnosti i mogućnosti. Kroz debatni klub koji djeluje u okviru Škole demokracije učenicima se pruža prilika da raspravljaju o temama koje ih zanimaju i da na taj način iskažu svoje stavove.

Teme koje se obrađuju i načini njihove realizacije razvijaju kod mladih ljudi svijest o potrebi uključivanja u različite društvene procese koji doprinose poboljšanju društva. Na taj način mladi ljudi se pripremaju za učenje, obrazovanje i rad u demokratskom i multikulturnom društvu.

Sadržaj rada: navedeni ciljevi se ostvaruju kroz sljedeće sadržaje:

 • obilježavanje značajnih datuma
 • suradnja s lokalnom zajednicom
 • sudjelovanje u aktivnostima vezanim za eko projekte
 • ispitivanje javnog mnijenja
 • suradnja sa Zdravim gradom
 • suradnja s Gongom
 • sudjelovanje u radu Vijeća učenika

Aktivnosti: u realizaciji Programa organizirat će se sljedeće aktivnosti:

 • debate na određene teme
 • organiziranje okruglih stolova na aktualne teme
 • posjeta organima i tijelima lokalne samouprave
 • posjeta Hrvatskom saboru
 • posjeta saborskih zastupnika školi

Nositelji: sve aktivnosti provode učenici polaznici Škole demokracije u suradnji s ravnateljem, lokalnom zajednicom, Zdravim gradom, Gongom i drugima.
Vrijeme realizacije: tijekom školske godine
Voditelj projekta je prof. Alma Klokić.