MILENIJSKA FOTOGRAFIJA GSŠJD

Šime Strikoman snimio je 17. listopada svoju 181. Milenijsku fotografiju, pod nazivom "Pazinska gimnazijska kruna". Za veliku fotografiju kliknite ovdje.

LOGIN

Svi učenici škole mogu se logirati koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Tehničar za elektroniku

Posljednja izmjena stranice: 8. svibnja 2018. @ 11:52

Od školske 2018./2019. Školi je odobren početak izvođenja strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar za elektroniku (041424) u obrazovnom sektoru Elektrotehnika i računalstvo.

Nastavni plan Tehničar za elektroniku – novi strukovni kurikulum

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU_NSK_18

Učenici Škole zanimanja Tehničar za elektroniku  od drugog do četvrtog razreda koji su upisani 2017./2018. i ranije, nastavljaju svoje obrazovanje od 2018./2019. – 2020./2021.  prema ranijim propisima i sljedećem nastavnom planu: Nastavni plan TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU


Program za obrazovanje TEHNIČARA ZA ELEKTRONIKU traje četiri godine tijekom kojih se učenici osposobljavaju za obavljanje poslova u svim područjima elektronike kao i za nastavak obrazovanja. Obrazovanje tehničara za elektroniku završava se polaganjem završnog ispita, a od školske 2009./2010. godine izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi Škole. Učenici će od školske 2009./2010. godine moći polagati i ispite državne mature ako žele nastaviti svoje obrazovanje na visokim učilištima.

Završavanjem obrazovanja bit će osposobljeni za rad na složenijim mjerenjima na elektromehaničkim i elektroničkim komponentama i sklopovima, izrađuju elektroničke elemente i sklopove, vode dokumentaciju. Zbog širine stručnih znanja, koja dobiju tijekom školovanja učenici se lako prilagođavaju stalnim promjenama u tehničko-tehnološkom razvitku i uspješno savladavaju kompleksne sustave u kojima je integrirano više tehničkih područja.