MILENIJSKA FOTOGRAFIJA GSŠJD

Šime Strikoman snimio je 17. listopada svoju 181. Milenijsku fotografiju, pod nazivom "Pazinska gimnazijska kruna". Za veliku fotografiju kliknite ovdje.

LOGIN

Svi učenici škole mogu se logirati koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Upravni referent

Posljednja izmjena stranice: 14. svibnja 2013. @ 12:41

Po završetku srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje upravni referenti stječu se široke mogućnosti zapošljavanja u tijelima državne uprave, pravosuđu, tijelima  lokalne samouprave te kod drugih pravnih osoba koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, poslovi u matičnim uredima, pisarnicama, zemljišno-knjižnim uredima, poslovima socijalnog i mirovinskog osiguranja, ministarstvima, i u privatnim tvrtkama. Obrazovanje učenika za zanimanje upravni referent završava se polaganjem završnog ispita, a od školske 2009./2010. izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi Škole. Učenici će od 2009./2010. moći polagati i ispite državne mature ako žele nastaviti obrazovanje na visokim učilištima.

Za uspješan rad u ovom zanimanju potrebne su opće intelektualne sposobnosti, preciznost, urednost, točnost i odgovornost u radu. Sposobnosti lakog usmenog i pismenog izražavanja važne su zbog svakodnevnog komuniciranja s ljudima.

Učenici Škole koji pohađaju nastavu za zanimanje upravni referent obrazuju se prema sljedećem nastavnom planu: Nastavni plan UPRAVNI REFERENT