MILENIJSKA FOTOGRAFIJA GSŠJD

Šime Strikoman snimio je 17. listopada svoju 181. Milenijsku fotografiju, pod nazivom "Pazinska gimnazijska kruna". Za veliku fotografiju kliknite ovdje.

LOGIN

Svi učenici škole mogu se logirati koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Prodavač

Posljednja izmjena stranice: 8. svibnja 2018. @ 10:53

Od školske 2013./2014. Škola ne upisuje zanimanje PRODAVAČ već KOMERCIJALIST u četverogodišnjem trajanju.

Program obrazovanja za prodavača traje tri godine. Prodavači se zapošljavaju  na svim mjestima gdje se prodaje roba. Prodavaonice kupcima nude cipele, odjeću, hranu, kozmetičke proizvode, osobna računala, automobile itd. No bez obzira na to koju vrstu proizvoda prodavaonica nudi, glavna je zadaća prodavača svugdje ista. Prodavač nastoji prije svega zainteresirati kupca za proizvode koje prodaje.

Za rad u ovom zanimanju potrebne su prosječne intelektualne sposobnosti, dobro, zdravlje i opća izdržljivost, normalan vid i razlikovanje boja, normalan sluh, spretnost u računanju, ugodna vanjština i ponašanje.

Vrlo važna i poželjna osobina prodavača jest sposobnost lakog i učinkovitog usmenog komuniciranja. Uspješnost u poslu ovisi o dojmu koji prodavač ostavlja na kupca. Uvjerljivi prodavači dobro usklađuju svoje verbalne (ono što govore), neverbalne (govor tijela) i simboličke poruke (urednost, način odijevanja, frizura i sl.).

Učenici Škole koji pohađaju nastavu za zanimnje prodavač obrazuju se prema sljedećem nastavnom planu: Nastavni plan PRODAVAČ

Od školske 2011./2012. godine  u obrazovnom  sektoru EKONOMIJE TRGOVINE I POSLOVNE ADMINISTRACIJE, zanimanje PRODAVAČ došlo je  do izmjena u nastavnom planu i programu. Novi nastavni plan i program primjenjuje se od prvog razreda. Učenici koji su se u obrazovni program za zanimanje Prodavač upisali ranije (drugi i treći razred)  mogu završiti svoje školovanje po programu koji je bio važeći u vrijeme njihovog upisa.

Novi nastavni plan za zanimanje  PRODAVAČ