MILENIJSKA FOTOGRAFIJA GSŠJD

Šime Strikoman snimio je 17. listopada svoju 181. Milenijsku fotografiju, pod nazivom "Pazinska gimnazijska kruna". Za veliku fotografiju kliknite ovdje.

LOGIN

Svi učenici škole mogu se logirati koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Godišnji plan i program, školski kurikulum i izvješće o radu škole

2. lipanj 2015. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: admin, broj čitanja: 4.562

Godišnji plan i program rada _za školsku 2018.-2019. godinu

Školski_kurikulum_za školsku 2018.-2019. godinu

Školski odbor

2. lipanj 2015. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: admin, broj čitanja: 3.889

Sastav Školskog odbora -2017.

 

Opći akti škole

2. lipanj 2015. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: admin, broj čitanja: 3.996

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Statut Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin – 5.3.2019.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o radu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela

Pravilnik o kućnom redu

Etički kodeks Škole

Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika

Izvedbeni_plan_i_program_IZVANUČIONIČKA_NASTAVA_obrazac

Zakoni, pravilnici i ostali akti

2. lipanj 2015. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: admin, broj čitanja: 3.244

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi Zakon_o_odgoju_i_obrazovanu_u_osnovnoj_i_srednjoj_školi

Zakon_o_odgoju_i_obrazovanju_u_osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o izletima i ekskurzijama (pročišćeni tekst)

Procedura-o-stvaranju-ugovornih-obveza

Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoških_mjera_NN_br_94_2015

Pravilnik_o_načinima__postupcima_i_elementima_vrednovanja_učenika_u_osnovnoj_i_srednjoj_školi

Zakon_o_ograničavanju_uporabe_duhanskih_proizvoda_2013

Protokol-o-postupanju-u-slučaju-zanemarivanja-djece

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Pravo na pristup informacijama

2. lipanj 2015. u kategoriji: Oglasna ploča, objavio: admin, broj čitanja: 2.968

Godišnje_Izvješće o provedbi  Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Pravo na pristup informacijama

Zahtjev-za-pristup-informacijama

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

 

« Novije vijesti